Over ons


Wie zijn wij

ComposYtum helpt bij het oplossen van lastige maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door mensen, partijen en domeinen met elkaar te verbinden. Een individu of organisatie zal immers zelden alleen de gewenste maatschappelijke impact kunnen realiseren. Mede ingegeven door verschillende belangen en percepties. ComposYtum zet daarom in op intersectorale samenwerking, als aanjager van doeltreffende verandering. Zonder daarbij individuele belangen en sectorafhankelijke kenmerken uit het oog te verliezen.

ComposYtum werkt samen met relevante partijen uit het fysiek en sociaal domein. Door bruggen te slaan tussen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties verkennen we gedeelde belangen en gemeenschappelijke doelen. Een gezamenlijke zoektocht die moet leiden tot passende antwoorden en duurzame oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Mensen + Verbinding = Resultaat

Want juist in het verbinden van mensen ligt de sleutel tot succes.