Partner


Hanzehogeschool Groningen

Het Centre of Expertise Energy (CoEE) is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen. CoEE werkt samen met bedrijven, organisaties, overheden en ervaringsdeskundigen. Met als doel: kennisdeling, kenniscirculatie, kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie in de breedste vorm.