Partner


Hanzehogeschool Groningen

Het Centre of Expertise Energy (CoEE) van de Hanzehogeschool Groningen is samenwerkende partner. Het CoEE werkt samen met onderwijsinstellingen, bedrijven, research instituten, partners en ervaringsdeskundigen. Met als doel kennisdeling, kenniscirculatie, kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie in de breedste vorm.