Partner


Perspectief Groningen 2025

Perspectief Groningen 2025 is een initiatief van de Rabobanken in Groningen en gebaseerd op gedegen onderzoek, uitvoerige discussies en tal van interviews. Perspectief Groningen 2025 biedt Groningen een wenkend perspectief, bedoeld om deze regio op een slimme, duurzame en flexibele manier in te richten. Voor iedereen.