Partner


Perspectief Groningen 2025

Perspectief Groningen 2025 is een initiatief van de Rabobanken in Groningen. Het is gebaseerd op gedegen onderzoek, uitvoerige discussies en tal van interviews, uitgevoerd door Arcadis, Aldus Willem, Bureon, Rijksuniversiteit Groningen en Kadaster. Er is een heldere, inspirerende en realistische visie ontstaan, een wenkend toekomstperspectief voor de provincie Groningen. Bedoeld om Groningen op een slimme, duurzame en flexibele manier in te richten. Zodat nieuwe perspectieven ontstaan voor inwoners en ondernemers. Want in Groningen is heel veel mogelijk. Niemand die dat beter weet dan de Groningers zelf.