Over ons


Missie

ComposYtum ziet intersectorale samenwerking als cruciale succesfactor voor het oplossen van lastige vraagstukken in het fysiek en sociaal domein. Door mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties met elkaar te verbinden ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Of beter: door verbinding wordt een stevig fundament gelegd voor gewenste verandering.

ComposYtum richt zich voornamelijk op Noord-Nederland, een uitdagende regio die de komende jaren te maken krijgt met complexe opgaven als gevolg van een sterk veranderende demografie.