Over ons


Missie

Wij zien intersectorale samenwerking als cruciale succesfactor voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door mensen, domeinen en organisaties met elkaar te verbinden ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Of beter: door te verbinden wordt een stevig fundament gelegd voor de gewenste verandering.

ComposYtum richt zich in het bijzonder op Noord-Nederland, een uitdagende regio die te maken heeft met complexe opgaven als gevolg van een sterk veranderende demografie.

Samenwerkende partners


Onze partners bestaat uit een selecte groep met veel kwaliteiten.

Buro Bries
Bries helpt bij het realiseren van maatschappelijke impact. Met een ondernemende aanpak wordt elk vraagstuk vertaald naar een betekenisvol beleid, project of bedrijf.
Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen.
Berenschot
Berenschot helpt organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.