Partner


Centre of Expertise Energy

Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen. CoEE werkt samen met bedrijven, organisaties en overheden. Met als doel: kennisdeling, kenniscirculatie, kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie in de breedste vorm.

Samenwerkende partners


Onze partners bestaat uit een selecte groep met veel kwaliteiten.

Buro Bries
Bries helpt bij het realiseren van maatschappelijke impact. Met een ondernemende aanpak wordt elk vraagstuk vertaald naar een betekenisvol beleid, project of bedrijf.
Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen.
Berenschot
Berenschot helpt organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.