Partner


Centre of Expertise Energy

Centre of Expertise Energy (CoEE). is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen. CoEE werkt samen met bedrijven, organisaties en overheden. Met als doel: kennisdeling, kenniscirculatie, kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie in de breedste vorm.

Samenwerkende partners


Onze partners bestaat uit een selecte groep met veel kwaliteiten.

Buro Bries
Bries helpt bij het realiseren van maatschappelijke impact. Met een ondernemende aanpak wordt elk vraagstuk vertaald naar een betekenisvol beleid, bedrijf of project.
Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen.
Stichting Perspectief 2025
Perspectief Groningen 2025 brengt een positieve beweging in gang om samen met alle Groningers de regionale economie en samenleving duurzaam te versterken.