Over ons


Waarom

De samenleving is sterk in beweging. Op allerlei gebieden voltrekken zich ingrijpende veranderingen. Behoeften veranderen en dat zorgt voor nieuwe, veelal complexe maatschappelijke vraagstukken. Op die vraagstukken is vaak geen passend antwoord. Tegelijkertijd wordt veel van inwoners, overheden en organisaties gevraagd. Zeker nu kennis, inzichten en werkwijzen steeds sneller verouderen. Bestaande structuren en systemen moeten anders worden benaderd en georganiseerd. Steeds met verbinding als cruciale succesfactor. Zo houden we onze omgeving leefbaar en aantrekkelijk voor iedereen.

Samenwerkende partners


Onze partners bestaat uit een selecte groep met veel kwaliteiten.

Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen.
Buro Bries
Buro Bries helpt organisaties en (sociale) ondernemingen om hun maatschappelijke impact te vergroten of te versnellen.
Berenschot
Berenschot helpt organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.