Over ons


Waarom

De samenleving is sterk in beweging. Op velerlei gebieden voltrekken zich ingrijpende veranderingen. Er ontstaan andere behoeften en daarmee nieuwe, veelal complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waarop we vaak geen passend antwoord hebben en waarvan we de impact amper kunnen overzien.

Tegelijkertijd is er in grote delen van Noord-Nederland sprake van een sterk veranderende demografie. Door krimp, vergrijzing en ontgroening neemt de vraag naar zorg toe en komen voorzieningen meer en meer onder druk te staan. Om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden wordt veel van inwoners, overheden en organisaties gevraagd. Zeker nu kennis, inzichten en werkwijzen steeds sneller verouderen. Bestaande structuren en systemen moeten anders worden benaderd. En vooral anders worden georganiseerd. Met samenwerking en verbinding steeds als cruciale succesfactor.