Aanpak


Dít is onze aanpak

Verandering is niet mogelijk is zonder inzicht te hebben in de behoefte van de ander. Daarom creëren we een cultuur van vertrouwen en respect. Een open cultuur waarin de nadruk ligt op wat ons bindt. Door goed naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars waarden en drijfveren ontstaat ruimte voor beweging. Vanuit een gedeelde visie en integrale aanpak zoeken we naar oplossingen die anders zijn. Slim, vernieuwend en doeltreffend.

Samenwerkende partners


Onze partners bestaat uit een selecte groep met veel kwaliteiten.

Buro Bries
Bries helpt bij het realiseren van maatschappelijke impact. Met een ondernemende aanpak wordt elk vraagstuk vertaald naar een betekenisvol beleid, project of bedrijf.
Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Energy is het kenniscentrum voor energie en maakt onderdeel uit van de Hanzehogeschool Groningen.
Berenschot
Berenschot helpt organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.